Nyheter

Velkommen til Klubbkveld
Resultater Numedalsløpet 2021
Racesplitter link
Seriestart!
633 dager (1 år og 10 måneder) har gått siden forrige seriekamp for A-laget. 15.oktober 2019 sto Drafn 2 på motsatt banehalvdel på Fjell
Tine Fotballskole 2021
Endelig er tiden her for årets Tine Fotballskole, som starter fredag 13. august på Stevningsmogen. Meld deg på her!
Svene IL – ny klubb- kolleksjon klær
Det er inngått samarbeidsavtale med ny klesleverandør. Valget falt på Clubassist som totalleverandør av klubbklær til alle gruppene.  Bestilling gjøres gjennom nettbutikk og varene
Corona- Opphevelse av Tiltaksnivå
Fra og med Mandag 12. april oppheves de regionale tiltakene i Flesberg Kommune. Det betyr at Svene IL åpner for treninger både innendørs og
Resultatliste Telenor karusellrenn 23 Februar
Resultatliste
Årsmøte i Svene IL ski- og skiskyttergruppe
Sted: Teams Dato : 18.03.2021 Tid: Kl. 19:00 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Valg av 2 representanter for underskrivelse av protokoll 3.
Årsmøte Svene IL Turn
Digitalt via Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMTM4MWItMmZlZC00MDRlLWI0OTYtMDI4NDQzODk3Yjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268163664-24d2-49c2-b754-8895849e5c4b%22%2c%22Oid%22%3a%22056f9457-9d70-47a0-8125-80caaa31770d%22%7d Mandag 8.mars klokken 20.00 Saker: Valg av ordstyrer og sekretær Valg av protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning