Nyheter

Årsmøte Svene IL Turn
Digitalt via Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMTM4MWItMmZlZC00MDRlLWI0OTYtMDI4NDQzODk3Yjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268163664-24d2-49c2-b754-8895849e5c4b%22%2c%22Oid%22%3a%22056f9457-9d70-47a0-8125-80caaa31770d%22%7d Mandag 8.mars klokken 20.00 Saker: Valg av ordstyrer og sekretær Valg av protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning
Årsmøte Svene IL Fotball
Invitasjon til SpareBank1 cup 27 og 28 Februar
Her er invitasjonen til SpareBank1 cup 27 og 28 Februar. . Svene IL og IL Bevern har gleden av å innby til SpareBank 1
Telenor Skikarusell ~ vinteren 2021 (Oppdatert)
Svene IL´s skigruppe arrangerer Telenor skikarusell 2021 for barn i alle aldre. Vi håper du har lyst til å ta skiene på og bli
Svene IL lanserer ny nettside!
Den nye er mobilvennlig og mer oversiktlig. Nettsiden vil videreutvikles og oppdateres kontinuerlig. Forhåpentligvis får vi vist aktiviteten i Svene IL tydeligere ut mot
Tilbud om trening Svene IL ski og skiskyting sesongen 2020/21
Svene IL Ski og Skiskyting har følgende trening og aktivitets tilbud kommende sesong: Skiskytterskole starter opp onsdag 4 november. Dette er et tilbud for