Årsmøte hovedlaget onsdag 27.3. kl 19.30

Opprettet fredag 08. mars 2019

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Årsmelding, regnskap og budsjett for hovedstyret, fotball, ski og turn, innbefattet godkjenning av gruppestyrene.

5. Fastsetting av kontingent (tidligere senior 130, junior 100, familie 320).

6. Innkomne saker

7. Valg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 20.3.

 

Velkommen!

 

Bronse+ Sponsorer

 

 unnamed


 

 

 

 unnamed 3     

unnamed 2

 

 

 

 

 

 


 

 gullik-bekjorden

 

 

flesberg jern og bygg

                                

Bronsesponsorer

 

  

        

              

 

arne kjenaas

 Chip Teknikk2 AS

 

              

Tuesday the 1st. Template by 888poker bonus. © Svene IL | Postboks 007, 3621 LAMPELAND | mail: post@svene.no | Utviklet av Frode Dokken Juul | Webmaster Stian Fritz Dokken