Oppstart aktivitet

Opprettet søndag 03. mai 2020

I styremøte 16. april vedtok hovedstyret følgende:

Styret ønsker å avvente oppstart utendørsaktivtet til 4.mai, i påvente av erfaringer etter barnehageåpning 20. april og 1-4 trinn 27. april. Hvis positive erfaringer og ikke nye strammere restriksjoner fra myndighetene, stiller styret seg positiv til å starte utendørs aktivtet fra 4. mai. Det forutsettes at retningslinjer som til enhver er oppdatert følges. Det er trener for den enkelte gruppe/aktivtet som har ansvar for at retningslinjer følges.

Gruppene kan altså åpne for å tilby aktivitet fra mandag 4. mai hvis de mener at de greier å følge gjeldende retningslinjer fra myndighetene.

Bronse+ Sponsorer

 

 unnamed


 

 

 

 unnamed 3     

unnamed 2

 

 

 

 

 

 


 

 gullik-bekjorden

 

 

flesberg jern og bygg

                                

Bronsesponsorer

 

  

        

              

 

arne kjenaas

 Chip Teknikk2 AS

 

              

Tuesday the 1st. Template by 888poker bonus. © Svene IL | Postboks 007, 3621 LAMPELAND | mail: post@svene.no | Utviklet av Frode Dokken Juul | Webmaster Stian Fritz Dokken