TURN

Svene IL

Turn

Grunnlaget legges i gymnastikk og turn, og gir en god grunntrening for alle idretter. Svene IL Turn er opptatt av alle barn skal få delta, uavhengig deres forutsetninger.

Turn og gymnastikk er for barna og vi vil alltid ha de i hovedfokus. Dersom uheldige episoder oppstår er alltid styret behjelpelig. Ta kontakt!

Svene IL Turn bruker flerbrukshallen på Flesberg skole til sine treninger.

Aktuelt

Svene il turn

Nyheter

Årsmøte Svene IL Turn

Digitalt via Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMTM4MWItMmZlZC00MDRlLWI0OTYtMDI4NDQzODk3Yjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268163664-24d2-49c2-b754-8895849e5c4b%22%2c%22Oid%22%3a%22056f9457-9d70-47a0-8125-80caaa31770d%22%7d Mandag 8.mars klokken 20.00 Saker:

Les mer »