Nyheter

Tine Fotballskole 2021
Endelig er tiden her for årets Tine Fotballskole, som starter fredag 13. august på Stevningsmogen. Meld deg på her!
Velkommen til Klubbkveld
Svene IL – ny klubb- kolleksjon klær
Det er inngått samarbeidsavtale med ny klesleverandør. Valget falt på Clubassist som totalleverandør av klubbklær til alle gruppene.  Bestilling gjøres gjennom nettbutikk og varene
Corona- Opphevelse av Tiltaksnivå
Fra og med Mandag 12. april oppheves de regionale tiltakene i Flesberg Kommune. Det betyr at Svene IL åpner for treninger både innendørs og
Resultatliste Telenor karusellrenn 23 Februar
Resultatliste
Årsmøte i Svene IL ski- og skiskyttergruppe
Sted: Teams Dato : 18.03.2021 Tid: Kl. 19:00 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Valg av 2 representanter for underskrivelse av protokoll 3.
Årsmøte Svene IL Turn
Digitalt via Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMTM4MWItMmZlZC00MDRlLWI0OTYtMDI4NDQzODk3Yjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268163664-24d2-49c2-b754-8895849e5c4b%22%2c%22Oid%22%3a%22056f9457-9d70-47a0-8125-80caaa31770d%22%7d Mandag 8.mars klokken 20.00 Saker: Valg av ordstyrer og sekretær Valg av protokollunderskrivere Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning
Årsmøte Svene IL Fotball
Invitasjon til SpareBank1 cup 27 og 28 Februar
Her er invitasjonen til SpareBank1 cup 27 og 28 Februar. . Svene IL og IL Bevern har gleden av å innby til SpareBank 1