Svene Fotball trenger deg!

I 2022 får vi endelig en full sesong uten coronatiltak (sannsynligvis). Svene IL Fotball trenger mange
hender for å bl.a. arrangere fotballskole og NumedalsCup, drifte banene og drive klubben videre til nye
høyder 💪⚽

Sett deg gjerne opp på flere roller som kan være aktuelle for deg, så blir du satt der det er mest behov.
Det hadde vært gøy å få til en skikkelig TEAM-følelse blant alle frivillige i klubben, som igjen vil føre til
masse positiv aktivitet for spillerne. Bruk påmeldingsskjemaet i denne linken:

PÅMELDINGSSKJEMA

Dugnadsgrupper:

Driftsgruppa i Svene Fotball (fra 16 år og oppover)

Her trengs det en god gjeng for å dele på oppgavene 💪

Oppgavene er bl.a.:

 • Sørge for at kunstgresset blir vedlikeholdt i henhold til retningslinjer fra NFF
 • Sørge for at gressbanen i Svene blir vedlikeholdt i henhold til retningslinjer fra NFF
 • Bistå ved dugnader på begge baner vår og høst
 • Bistå med rigging/nedrigging ifbm klubbens arrangementer
Svene Fotball Crew (fra 16 år og oppover)

Tanken bak konseptet er å etablere en gruppe med ildsjeler som samarbeider om å arrangere bl.a. Tine
Fotballskole, cuper og Alle på banen. Det betyr ikke at man må være med på alle arrangementene, gruppa
fordeler arrangementene seg imellom.

Arrangementsansvarlig i fotballstyret leder gruppa, og innkaller foresatte via lagledere i fotballgruppa til
dugnad på klubbens arrangementer. Dvs at arrangementsansvarlig og medlemmer av Svene Fotball Crew
har det øverste ansvaret på arrangementer, og fordeler oppgaver mellom seg og foresatte som innkalles.

Blir du med i Crew-gjengen? 💪

Styreverv:

På årsmøtet i februar/mars trengs det flere inn i styret da noen ikke tar gjenvalg. Styret skal bestå av 6
personer. Ønsker du å være med å tilrettelegge for aktivitet i Svene Fotball så meld interesse for
styreverv. Etter årsmøtet vil det nye styret konstituere seg selv og fordele følgende poster:

Leder
Nestleder
Økonomi
Sekretær
Arrangement
Sportslig leder

Andre roller:

Anleggsansvarlig
 • Lede den nyopprettede driftsgruppa i Svene Fotball
 • Overordnet ansvar for vedlikehold av Svene Gress og kunstgresset på Stevningsmogen
 • Koordinere dugnad på Svenebanen vår/høst sammen med driftsgruppa
 • Representere Svene IL Fotball i Driftskomitéen på Stevningsmogen
 • Delta på styremøter i Svene IL Fotball ved behov
 • Bistå søknadsansvarlig med å sende søknader til stiftelser
Søknadsansvarlig
 • Bistå fotballstyret med å søke midler til investeringer i diverse stiftelser
 • Hvis ønskelig kan man få kurs om søknadsmidler i regi av Norges Idrettsforbund
Materialforvalter
 • Holde orden i lageret på Svene Klubbhus
 • Ansvarlig for innkjøp av utstyr, fullmakt fra leder
 • Koordinere behov i de forskjellige lagene
Kioskansvarlig
 • Bestille varer til kioskene
 • Sørge for at kioskene holdes rene og i orden
 • Samarbeide med arrangementsansvarlig ifbm arrangementer
Trenerveileder
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne
 • Bistå sportslig leder i gjennomføring av trenerforum ved behov
Fair Play
(2 stk kan gjerne samarbeide om denne rollen, spør en venn!:-)

Svene IL Fotball vil ha dette som satsningsområde i 2022. Ønskelig med 1-2 ildsjeler som ønsker å bidra til
at klubbens gode rykte blir enda bedre. Info på fotball.no: Fair Play

 • Utvikle klubbens Fair Play-arbeid, samt rammene rundt kamp – på alle nivåer
 • Sørge for rutiner for kampavvikling i alle klubbens kamper, herunder Kampvert
 • Kommunikasjon med krets og forbund
 • Sørge for at anleggene har et Fair Play-preg
 • Delta på styremøter i Svene IL Fotball ved behov

Del saken

Siste innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *